Tel: 444 23 24

Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak No: 9 Çankaya / İZMİR

Bebeklerde Katarakt

Bebeklerde Katarakt

Bebeklerde Katarakt

bebeklerde-katarakt-3 Yetişkinlerde olabildiği gibi bebeklerde de katarakt karşımıza çıkar. Doğuştan bebeğin lensinde oluşan opasitelere, bulanıklıklara yenidoğan kataraktı olarak tanımlanır.10000 doğumda 1-4 oranında karşımıza çıkar.
Yenidoğan kataraktının nedenleri;
1.İdiopatik yani nedeni belli olmayanlar
2.Herediter yani ailesl geçişli
3.Geçirilen intrauterin enfeksiyonlar (Toksoplazma, rubella, CMV , Herpes virüs)
4.Metabolik hastalıklar (galaktozemi, hipokalsemi vs)
5.Kromozomal anomaliler (Down sendromu, Edward send , Cri du chat send vs)
Yenidoğan kataraktında belirtiler ;gözbebebeğinde beyazlık aile tarafından rahatlıkla farkedilir.Daha küçük olan opasiteler göz doktorunun muayenesinden sonra anlaşılır.Bu yüzden doğum sonrası yenidoğan bebeklerin bir göz muayenesinin yapılması oldukça önemlidir.
Yenidoğan kataraktı tanısı konduktan sonra göz tembelliği gelişmemesi için erken dönemde (10 hafta içinde) ameliyat edilmesi gerekmektedir.
Yenidoğan kataraktının ameliyatı erişkinden kataraktının ameliyatından çok farklıdır.Hem bilgi hem tecrübe gerektiren bir cerrahidir.Ameliyat genel anestezi altında yapılır.Yenidoğan katarakt ameliyatların da opaklaşan , beyazlaşan göz lensi temizlenir.2 yaşına kadar göz içi lensi konması düşünülmemektedir.O yüzden erken dönemde çocuklara göziçi lensinin görevini görmesi için ya silikon kontakt lens yada afak gözlük verilir.Yenidoğan çocuk 2 yaşına geldiğinde ya da göz büyümesi erişkin seviyesine ulaştığında tekrar ameliyatla göz içi lensi yerleştirlir.
Yenidoğan kataraktında ameliyatla tedavi asla tamamlanmaz .Ameliyat sonrasında göz de tembellik gelişmemesi için göze kapama tedavisi uygulanır.Aslında yapılan yenidoğan katarakt cerrahisi göz tembelliği tedavisinin sadece bir parçasıdır.Kapama tedavisi tamamlayıcı tedavidir.