Tel: 444 23 24

Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak No: 9 Çankaya / İZMİR

BİLİMSEL BİLDİRİLER

1. Çiftçi F,Karadayı K, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Gülecek O. Lakrimal sistem tıkanıklıklarında silikon entübasyonu:problemler,komplikasyonlar,ve başarı oranları. XXVI. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. Ankara 2002;OPC-1/371

2.Çiftçi F,Karadayı K, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Gülecek O. Probing and silicone intubation in lacrimal stenosis:Pitfalls, complications, and succcess rates ESOPRS 2002

3. Akın T, Karadayı K, Yıldız T F, Ünsal U. Patients on artificial tears might be prescribed wrong glasses or contacts or worse, miscorrected with a keratorefractive procedure.14th Congress of Europen Society of Ophthalmology  Madrid 2003;FP120:83

4. Karadayı K, Mocan M F, Akın T, Ünsal U. Forceps continuous curvilinear capsulorhexis(CCC);is there a simpler alternative. 14th Congress of Europen Society of Ophthalmology Madrid 2003;FP120:83

5.Yıldırım Y, Ünsal U, Karadayı K, Yıldız T F, Sönmez M, Akın T.Topikal anestezik damlalar havalı non kontakt tonometrik ölçümlerde yan etkiler haricinde bir fark meydana getirmezler. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;GL-1;216

6. Ünsal U, Aykan Ü, Akın T, Bilge A H, Gülecek O.3-parçalı ve tek parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;KRC-4/127

7.Ünsal U, Yıldırım Y, Karadayı K, Yıldız T F, Akın T, Sönmez M,Suni gözyaşı kullanan hastalarda muhtemel yanlış gözlük veya kontakt lens reçetelendirilmesi ya da daha kötüsü hatalı refraktif girişim. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;EP-1/70

8. Soyler M, Ünsal U, Oktay F  Fish hook injuries   ESOT Roma

9. Söyler M, Ünsal U, Ozil Fako sonuçlarımız   TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006.

10. Ünsal U, Söyler M ve ark. Acrysof ReSTOR GİL implantasyon sonuçlarımız.TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006.

11. Söyler M, Ünsal  U, Yıldırım E. Viskoelastiksiz IOL yerleştirilmesinin postoperatif göziçi basıncına etkisi.   Glokom kongresi Atina

12. Soyler  M, Ünsal U, Yıldırım  E. Acrysof  ReSTOR IOL implantasyon sonuçlarımız  ASCRS 2006 San Diego

13. Ünsal U, Söyler M,Oktay F.Acrysof ReSTOR implantasyonu sonrasında Nd Yag laser kapsülotomi sonrasında kontrast sensitivite.TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

14. Söyler M, Ünsal U, Oktay F Tek göze implante edilen Acrysof ReSTOR sonrasında kontrast sensitivite . TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

15. Ünsal U, Soyler M, Oktay F, Bolu H Odunsu konjonktivitli bir olguya yaklaşım. TOD 41.Ulusal kongresi ,  Antalya 2007.

16. Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Topaloğlu A, Yıldırım E. Bilateral  refrakif lens değişimi yapılan olgularda kullanılan acrysof restor  göziçi lensi  sonuçlarımız. TOD 42.Ulusal kongresi ,  Antalya 2008.

VİDEO VE FOTOĞRAFLAR