Tel: 444 23 24

Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak No: 9 Çankaya / İZMİR

A.Yurtdışı Yayınlar

1. Bilge AH, Aykan U, Akin T, Unsal U. The effects of three-piece or single-piece acrylic intraocular lens implantation on posterior capsule opacification.
Eur J Ophthalmol. 2004 Sep-Oct;14(5):375-80

2. Bilge AH, Aykan U, Akin T, Unsal U.Review of sterile, postoperative, anterior segment inflammation following cataract extraction and intraocular lens implantation. Eur J Ophthalmol. 2005 Mar-Apr;15(2):224-7.

 

 

B.Yurtiçi  Yayınlar

1. Yıldız T F, Ünsal U, Yalçın H, Karadayı K, Örge Y, Gülecek O.Birincil alt oblik hiperfonksiyonunda geriletme ve tenotomi sonuçlarımız.T. Klin. Oftalmoloji 2003;2:82-85

2. Karadayı K,Çiftçi F, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Güngör A, Gülecek O. Lakrimal sistem tıkanıklıklarında silikon entübasyonu:problemler,komplikasyonlar,ve başarı oranları. T Oft Gaz. 2003;4:498-505

3. Aykan Ü,Karadayı K, Akın T, Bilge A H, Ünsal U. 5.5 mm 3-parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi:3 yıllık randomize prospektif çalışma sonuçlarımız. T Oft Gaz. 2003;4/1:575-578

4. Ünsal U, Akın T, Aykan Ü, Bilge A H.5.5 mm optik çaplı 3-parçalı ve tek parçalı hidrofobik akrilik göz içi lens (GİL) implantasyonu sonrasında erken ve geç dönem refraksiyon sonuçalarımız. T Oft Gaz. 2004;2:103-107

5. Ünsal U, Yıldız T. F, Akın T.Altıncı sinir paralizisi sonuçları .T Oft. Gazetesi 2006-6

6. Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Yıldırım E.Göziçi lens gücü hesaplamasında IOL master değerleri . T Oft. Gazetesi 2006-6

7. Ünsal U,  Söyler M,  Oktay F. Akut suprakoroidal ekspulsif hemoraji  T Oft. Gazetesi 2007-4

8.Ünsal U, Söyler M.Perforan göz yaralanması sonrası oluşan aniridi ve afakinin iris boyalı göziçi lensi ile tamiri.Katarakt ve glokom dergisi 2007,cilt 2, sayı 2.

9.Ünsal U, Söyler M, Biliş S, Oktay F, Yıldırım E. Acrysof ReSTOR göziçi lens implantasyonu sonrasında erken dönem sonuçlarımız. T Oft. Gaz

10.Ünsal U, Söyler M, Biliş S. Keratakonus  tedavisinde  keraring kullanımı sonuçları. T Oft. Gaz